Zapytanie Ofertowe z dnia 12.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest:
Opracowanie biznesplanu w ramach Poddziałania 4.2. "Wsparcie inwestycji w przetwarzenie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objęte PROW 2014-2020

Ofertę należy złożyć do dnia: 27.03


Załączniki:
- Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2018
- Załącznik nr 1: Oświadczenie spełnienia warunków w udziału postępowania
- Załącznik nr 2: Oświadczenie oferenta dotyczące braku powiązań

Ogłoszenie wyniku przetargu:

- Wynik przetargu